FADEIN.TEMPLATE File

? Cách mở file .FADEIN.TEMPLATE? Những phần mềm mở file .FADEIN.TEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A FADEIN.TEMPLATE file sang định dạng khác.

.FADEIN.TEMPLATE File Extension

   
File name FADEIN.TEMPLATE File
File Type Fade In Template
Nhà phát triển Kent Tessman
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FADEIN.TEMPLATE là file gì?

FADEIN.TEMPLATE là Text Files - Fade In Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kent Tessman.

Mẫu tạo ra bởi Fade In, một ứng dụng viết kịch bản chuyên nghiệp; tương tự như một tập tin .FADEIN nhưng có thể được áp dụng cho các văn bản fadeIn khác làm mẫu; chứa văn bản phong phú về dạng kịch bản; bao gồm các địa điểm do người dùng tạo ra, lần cảnh, nhân vật, intros cảnh, mở rộng nhân vật, và chuyển tiếp.

What is a FADEIN.TEMPLATE file?

Template created by Fade In, a professional screenwriting application; similar to a .FADEIN file but can be applied to other FADEIN documents as a template; contains rich text in screenplay format; includes user-created locations, scene times, characters, scene intros, character extensions, and transitions.

Cách mở .FADEIN.TEMPLATE file

Để mở file .FADEIN.TEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FADEIN.TEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FADEIN.TEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FADEIN.TEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • GCC Productions Fade In Mobile
  • GCC Productions Fade In
  • GCC Productions Fade In

Chuyển đổi file .FADEIN.TEMPLATE

File .FADEIN.TEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *