FAL File

? Cách mở file .FAL? Những phần mềm mở file .FAL và sửa file lỗi. Convert N/A FAL file sang định dạng khác.

.FAL File Extension

   
File name FAL File
File Type Bitmap Graphic Header Information
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FAL là file gì?

FAL là Raster Image Files - Bitmap Graphic Header Information, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin tiêu đề mà danh sách các đặc tính của một hình ảnh bitmap trong các định dạng Q0, một định dạng hình ảnh RGB 24-bit của Nhật Bản; thường lưu cùng với các tập tin Q0, có thể có một phần mở rộng .RGB; file FAL chứa các thông tin tiêu đề, trong khi các tập tin RGB chứa các dữ liệu hình ảnh thực tế.

What is a FAL file?

Header file that lists characteristics of a bitmap image in the Q0 format, a Japanese 24-bit RGB image format; often saved along with the Q0 file, which may have a .RGB extension; the FAL file contains the header information, while the RGB file contains the actual image data.

Cách mở .FAL file

Để mở file .FAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FAL do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • FormFlow
  • FormFlow
  • RocFall

Chuyển đổi file .FAL

File .FAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *