FAMILYFILE File

? Cách mở file .FAMILYFILE? Những phần mềm mở file .FAMILYFILE và sửa file lỗi. Convert Binary FAMILYFILE file sang định dạng khác.

.FAMILYFILE File Extension

   
File name FAMILYFILE File
File Type Reunion Family File
Nhà phát triển Leister Productions
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FAMILYFILE là file gì?

FAMILYFILE là Data Files - Reunion Family File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Leister Productions.

tập tin cây gia đình tạo ra bởi Reunion, một ứng dụng phả hệ cho Mac OS X và iOS (iPhone và iPad); lưu trữ một cây gia đình của những người và tổ tiên của họ; sử dụng để theo dõi, xem, và in chủng tộc gốc.

What is a FAMILYFILE file?

Family tree file created by Reunion, a genealogy application for Mac OS X and iOS (iPhone and iPad); stores a family tree of persons and their ancestors; used for tracking, browsing, and printing ancestries.

Cách mở .FAMILYFILE file

Để mở file .FAMILYFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FAMILYFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FAMILYFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FAMILYFILE do người dùng đóng góp.

  • Leister Productions Reunion

Chuyển đổi file .FAMILYFILE

File .FAMILYFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *