FAN File

? Cách mở file .FAN? Những phần mềm mở file .FAN và sửa file lỗi. Convert N/A FAN file sang định dạng khác.

.FAN File Extension

   
File name FAN File
File Type 1Finale Font Annotation File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FAN là file gì?

FAN là Settings Files - 1Finale Font Annotation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

Tập tin được tạo ra bởi Finale, một chương trình sản xuất nốt nhạc; chứa kerning dữ liệu được tham chiếu bởi Finale để khoảng cách cụ thể hiển thị cho các ký tự trong phông chữ âm nhạc.

What is a FAN file?

File created by Finale, a music note production program; contains kerning data referenced by Finale to display specific spacing for characters in music fonts.

Cách mở .FAN file

Để mở file .FAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FAN do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic Finale
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Premier
  • Greeting Card Factory Premier

Chuyển đổi file .FAN

File .FAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *