FBM File

? Cách mở file .FBM? Những phần mềm mở file .FBM và sửa file lỗi. Convert Binary FBM file sang định dạng khác.

.FBM File Extension

   
File name FBM File
File Type 1Fuzzy Bitmap Image
Nhà phát triển Michael L. Mauldin
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .FBM là file gì?

FBM là Raster Image Files - 1Fuzzy Bitmap Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Michael L. Mauldin.

định dạng tập tin đồ họa lưu bởi FBM (Fuzzy pixmap Manipulation), một bộ công cụ ứng dụng sử dụng để thao tác và chuyển đổi hình ảnh; ít được sử dụng nữa, nhưng vẫn có thể được xem bằng XnView, cũng như một vài chương trình khác.

What is a FBM file?

Graphic file format saved by FBM (Fuzzy Pixmap Manipulation), an application toolkit used to manipulate and convert images; rarely used anymore, but still may be viewed using XnView, as well as a few other programs.

Cách mở .FBM file

Để mở file .FBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBM do người dùng đóng góp.

  • SView5
  • Techsoft PixEdit
  • Techsoft PixEdit
  • Media Player Classic
  • Flypaper
  • Ncesoft Flip Book Maker
  • Ncesoft Flip Book Maker

Chuyển đổi file .FBM

File .FBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *