FBP File

? Cách mở file .FBP? Những phần mềm mở file .FBP và sửa file lỗi. Convert N/A FBP file sang định dạng khác.

.FBP File Extension

   
File name FBP File
File Type wxFormBuilder Project
Nhà phát triển wxFormBuilder
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .FBP là file gì?

FBP là Developer Files - wxFormBuilder Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi wxFormBuilder.

hồ sơ dự án cho wxFormBuilder, một công cụ phát triển ứng dụng nhanh (RAD) cho wxWidgets; bao gồm một giao diện người dùng đồ họa (GUI) để tạo các hình thức dựa trên khuôn khổ wxWidgets.

What is a FBP file?

Project file for wxFormBuilder, a rapid application development (RAD) tool for wxWidgets; includes a graphical user interface (GUI) for creating forms based on the wxWidgets framework.

Cách mở .FBP file

Để mở file .FBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBP do người dùng đóng góp.

  • Toon Boom Studio
  • FlippingBook PDF Publisher
  • FlippingBook PDF Publisher
  • Fortran Builder
  • Media Player Classic
  • FLESTY Application
  • FLESTY Application

Chuyển đổi file .FBP

File .FBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *