FBP7 File

? Cách mở file .FBP7? Những phần mềm mở file .FBP7 và sửa file lỗi. Convert N/A FBP7 file sang định dạng khác.

.FBP7 File Extension

   
File name FBP7 File
File Type FinalBuilder 7 Project
Nhà phát triển VSoft Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FBP7 là file gì?

FBP7 là Developer Files - FinalBuilder 7 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSoft Technologies.

hồ sơ dự án tạo ra bởi FinalBuilder 7, một ứng dụng được sử dụng để xây dựng một dự án phát triển phần mềm vào một chương trình Windows cuối cùng; chứa xây dựng tài sản và tham chiếu đến tập tin cần thiết cho việc xây dựng các chương trình chính thức; có thể được sử dụng để tự động xây dựng.

What is a FBP7 file?

Project file created by FinalBuilder 7, an application used for building a software development project into a final Windows program; contains build properties and references to the file required for building the final program; can be used for automated builds.

Cách mở .FBP7 file

Để mở file .FBP7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBP7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBP7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBP7 do người dùng đóng góp.

  • VSoft Technologies FinalBuilder
  • FinalBuilder
  • FinalBuilder

Chuyển đổi file .FBP7

File .FBP7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *