FBQ File

? Cách mở file .FBQ? Những phần mềm mở file .FBQ và sửa file lỗi. Convert N/A FBQ file sang định dạng khác.

.FBQ File Extension

   
File name FBQ File
File Type Trine 2 Data File
Nhà phát triển Frozenbyte
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .FBQ là file gì?

FBQ là Data Files - Trine 2 Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Frozenbyte.

Tập tin được tạo ra cho Trine 2, một nền tảng trò chơi đố câu chuyện cổ tích; chứa dữ liệu trò chơi, chẳng hạn như âm thanh, hình ảnh động, kết cấu, kịch bản, shaders, các mô hình và các bản vá lỗi; cài đặt sẵn với các trò chơi và không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a FBQ file?

File created for Trine 2, a fairytale puzzle platform game; contains game data, such as audio, animations, textures, scripts, shaders, models and patches; preloaded with the game and not meant to be manually opened.

Cách mở .FBQ file

Để mở file .FBQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBQ do người dùng đóng góp.

  • Frozenbyte Trine 2

Chuyển đổi file .FBQ

File .FBQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *