FBR File

? Cách mở file .FBR? Những phần mềm mở file .FBR và sửa file lỗi. Convert Binary FBR file sang định dạng khác.

.FBR File Extension

   
File name FBR File
File Type 1FlashBack Screen Recording
Nhà phát triển Blueberry
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (27 Bình chọn)

File .FBR là file gì?

FBR là Video Files - 1FlashBack Screen Recording, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blueberry.

Video được tạo với BB FlashBack phần mềm ghi màn hình; nắm bắt được các sự kiện trên màn hình và có thể được kết hợp với âm thanh và hình ảnh văn bản bổ sung bởi người sử dụng; thường được sử dụng để tạo ra các bản demo phần mềm, hướng dẫn, tài liệu đào tạo.

What is a FBR file?

Video created with BB FlashBack screen recording software; captures the events on the screen and can be combined with text sound and images added by the user; typically used for creating software demos, tutorials, training materials.

Cách mở .FBR file

Để mở file .FBR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBR do người dùng đóng góp.

  • Blueberry FlashBack Express
  • Blueberry FlashBack
  • Blueberry FlashBack
  • BB FlashBack
  • TRM
  • BB FlashBack Pro
  • BB FlashBack Pro

Chuyển đổi file .FBR

File .FBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *