FBU File

? Cách mở file .FBU? Những phần mềm mở file .FBU và sửa file lỗi. Convert N/A FBU file sang định dạng khác.

.FBU File Extension

   
File name FBU File
File Type FEBE Firefox Backup File
Nhà phát triển FEBE
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FBU là file gì?

FBU là Backup Files - FEBE Firefox Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FEBE.

Bộ sưu tập các phần mở rộng Firefox và các dữ liệu khác sao lưu với FEBE, một chương trình sao lưu Firefox; có thể chứa các phần mở rộng, chủ đề, bookmark, sở thích, và cookie người dùng; có thể lưu trữ các phần mở rộng như là một file .xpi duy nhất, mà có thể được sử dụng để đồng bộ hóa các thiết lập của Firefox trên nhiều máy tính.

What is a FBU file?

Collection of Firefox extensions and other data backed up with FEBE, a Firefox backup program; may contain extensions, themes, bookmarks, preferences, and user cookies; can store extensions as a single .XPI file, which can be used to sync Firefox settings across multiple computers.

Cách mở .FBU file

Để mở file .FBU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBU do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FBU

File .FBU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *