FCDT File

? Cách mở file .FCDT? Những phần mềm mở file .FCDT và sửa file lỗi. Convert Binary FCDT file sang định dạng khác.

.FCDT File Extension

   
File name FCDT File
File Type FormsCentral Design Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .FCDT là file gì?

FCDT là Page Layout Files - FormsCentral Design Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tài liệu mẫu được tạo ra bởi Adobe FormsCentral, một máy tính để bàn và trình duyệt Web ứng dụng được sử dụng để tạo ra các hình thức trực tuyến để điền; sử dụng để lưu trữ các mẫu khác nhau, chẳng hạn như các hình thức đăng ký, các ứng dụng tuyển sinh, khảo sát khách hàng, và các hình thức liên lạc.

What is a FCDT file?

Document template created by Adobe FormsCentral, a desktop and Web browser application used for creating fillable online forms; used for storing various templates, such as registration forms, admissions applications, customer surveys, and contact forms.

Cách mở .FCDT file

Để mở file .FCDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCDT do người dùng đóng góp.

  • Adobe FormsCentral
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC

Chuyển đổi file .FCDT

File .FCDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *