FCE File

? Cách mở file .FCE? Những phần mềm mở file .FCE và sửa file lỗi. Convert Binary FCE file sang định dạng khác.

.FCE File Extension

   
File name FCE File
File Type 1ForeUI Custom Element File
Nhà phát triển EaSynth Solution
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FCE là file gì?

FCE là Developer Files - 1ForeUI Custom Element File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi EaSynth Solution.

Tập tin được sử dụng bởi ForeUI, một công cụ giao diện người dùng mẫu; chứa một yếu tố giao diện người dùng tùy chỉnh được tạo ra bởi một nhà phát triển; được sử dụng để mở rộng các yếu tố mặc định được cung cấp bởi các ứng dụng.

What is a FCE file?

File used by ForeUI, a user interface prototyping tool; contains a custom user interface element created by a developer; used for extending the default elements provided by the application.

Cách mở .FCE file

Để mở file .FCE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCE do người dùng đóng góp.

  • EaSynth Solution ForeUI
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Virtual.HairStyle Fab
  • Meridiana

Chuyển đổi file .FCE

File .FCE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *