FCGI File

? Cách mở file .FCGI? Những phần mềm mở file .FCGI và sửa file lỗi. Convert Text FCGI file sang định dạng khác.

.FCGI File Extension

   
File name FCGI File
File Type FastCGI File
Nhà phát triển FastCGI
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (9 Bình chọn)

File .FCGI là file gì?

FCGI là Web Files - FastCGI File, dưới định dạng Text được phát triển bởi FastCGI.

tập tin mã nguồn viết cho FastCGI (FCGI), một phần mở rộng của tiêu chuẩn CGI sử dụng để xử lý mạnh mẽ hơn các yêu cầu Web server; có thể được viết bằng một trong nhiều ngôn ngữ hỗ trợ nhưng thường được viết bằng Perl, và do đó có chứa cả mã Perl và mã từ API FastCGI.

What is a FCGI file?

Source code file written for FastCGI (FCGI), an extension of CGI standard used for more robust handling of Web server requests; may be written in one of many supporting languages but often written in Perl, and therefore contains both Perl code and code from the FastCGI API.

Cách mở .FCGI file

Để mở file .FCGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCGI do người dùng đóng góp.

  • Panic Coda 2
  • Apache Web Server
  • Apache Web Server
  • Microsoft IIS
  • text editor

Chuyển đổi file .FCGI

File .FCGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *