FCL File

? Cách mở file .FCL? Những phần mềm mở file .FCL và sửa file lỗi. Convert Zip FCL file sang định dạng khác.

.FCL File Extension

   
File name FCL File
File Type ForeUI Custom Library File
Nhà phát triển EaSynth Solution
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .FCL là file gì?

FCL là Developer Files - ForeUI Custom Library File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi EaSynth Solution.

Thư viện tạo ra bởi ForeUI, một chương trình dùng để tạo mô hình giao diện người dùng tập tin; lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa file .FCE, mà cửa hàng tùy chỉnh các yếu tố sử dụng thực hiện; được sử dụng để chia sẻ bộ sưu tập của các yếu tố tùy chỉnh.

What is a FCL file?

Library file created by ForeUI, a program used to create user interface mockups; saved in a compressed .ZIP format and contains .FCE files, which store custom user-made elements; used for sharing collections of custom elements.

Cách mở .FCL file

Để mở file .FCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCL do người dùng đóng góp.

  • EaSynth Solution ForeUI
  • Hanes T-ShirtMaker All Versions
  • Hanes T-ShirtMaker All Versions
  • Foobar2000 RusXPack
  • foobar2000 Application
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FCL

File .FCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *