FCM File

? Cách mở file .FCM? Những phần mềm mở file .FCM và sửa file lỗi. Convert Binary FCM file sang định dạng khác.

.FCM File Extension

   
File name FCM File
File Type fCraft World File
Nhà phát triển fCraft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .FCM là file gì?

FCM là Game Files - fCraft World File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi fCraft.

Tập tin được tạo ra bởi fCraft, một chương trình máy chủ của bên thứ ba mà host nhiều thế giới cho các trò chơi Minecraft Classic; tiết kiệm một bản đồ mà đại diện cho thế giới 3D mà người chơi điều hướng trong; tổ chức bởi máy chủ và lưu vào thư mục bản đồ thư mục trên máy chủ.

What is a FCM file?

File created by fCraft, a third-party server program that hosts multiplayer worlds for the game Minecraft Classic; saves a map that represents the 3D world that players navigate in; hosted by the server and saved to the maps directory on the server.

Cách mở .FCM file

Để mở file .FCM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCM do người dùng đóng góp.

  • 800Craft
  • fCraft
  • fCraft
  • Spacecraft
  • Fluke Cable Manager
  • FineCrypt
  • FineCrypt

Chuyển đổi file .FCM

File .FCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *