FCPBUNDLE File

? Cách mở file .FCPBUNDLE? Những phần mềm mở file .FCPBUNDLE và sửa file lỗi. Convert N/A FCPBUNDLE file sang định dạng khác.

.FCPBUNDLE File Extension

   
File name FCPBUNDLE File
File Type Final Cut Pro Library
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FCPBUNDLE là file gì?

FCPBUNDLE là Data Files - Final Cut Pro Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Final Cut Pro X (FCPX), một trình biên tập video chuyên nghiệp; chứa các tập tin tạo nên một thư viện trong FCPX, trong đó bao gồm một tập tin .FLEXOLIBRARY, các file .FCPEVENT mô tả các sự kiện, và một tập tin plist có chứa siêu dữ liệu sao lưu.

What is a FCPBUNDLE file?

Library created and used by Final Cut Pro X (FCPX), a professional video editor; contains files that make up a library in FCPX, which includes a .FLEXOLIBRARY file, .FCPEVENT files describing events, and a .PLIST file that contains backup metadata.

Cách mở .FCPBUNDLE file

Để mở file .FCPBUNDLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCPBUNDLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCPBUNDLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCPBUNDLE do người dùng đóng góp.

  • Apple Final Cut Pro X

Chuyển đổi file .FCPBUNDLE

File .FCPBUNDLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *