FCPXDEST File

? Cách mở file .FCPXDEST? Những phần mềm mở file .FCPXDEST và sửa file lỗi. Convert N/A FCPXDEST file sang định dạng khác.

.FCPXDEST File Extension

   
File name FCPXDEST File
File Type Final Cut Pro Share Destination File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FCPXDEST là file gì?

FCPXDEST là Data Files - Final Cut Pro Share Destination File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Chia sẻ tệp nơi tạo ra và được sử dụng bởi Final Cut Pro X (FCPX), một trình soạn thảo OS X video chuyên nghiệp; chứa thông tin mô tả như thế nào và ở đâu video sẽ được chia sẻ.

What is a FCPXDEST file?

Share destination file created and used by Final Cut Pro X (FCPX), a professional OS X video editor; contains information that describes how and where the video will be shared.

Cách mở .FCPXDEST file

Để mở file .FCPXDEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCPXDEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCPXDEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCPXDEST do người dùng đóng góp.

  • Apple Final Cut Pro X

Chuyển đổi file .FCPXDEST

File .FCPXDEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *