FCSTD File

? Cách mở file .FCSTD? Những phần mềm mở file .FCSTD và sửa file lỗi. Convert N/A FCSTD file sang định dạng khác.

.FCSTD File Extension

   
File name FCSTD File
File Type FreeCAD Document
Nhà phát triển FreeCAD
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .FCSTD là file gì?

FCSTD là CAD Files - FreeCAD Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FreeCAD.

CAD tập tin được tạo ra bởi FreeCAD, miễn phí, đa nền tảng ứng dụng thiết kế CAD; chứa một 2D hoặc 3D thiết kế và bao gồm các hình học cho các thành phần; sử dụng một hệ thống mô hình tham số tính năng dựa trên đại diện cho thiết kế sử dụng mô hình toán học; sử dụng như là định dạng tập tin CAD tự nhiên cho phần mềm.

What is a FCSTD file?

CAD file created by FreeCAD, a free, cross-platform CAD design application; contains a 2D or 3D design and includes the geometry for the components; uses a feature based parametric modeling system that represents the design using mathematical models; used as the native CAD file format for the software.

Cách mở .FCSTD file

Để mở file .FCSTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCSTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCSTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCSTD do người dùng đóng góp.

  • FreeCAD
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FCSTD

File .FCSTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *