FPI File

? Cách mở file .FPI? Những phần mềm mở file .FPI và sửa file lỗi. Convert N/A FPI file sang định dạng khác.

.FPI File Extension

   
File name FPI File
File Type 1FPS Creator Intelligence Script
Nhà phát triển The Game Creators
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .FPI là file gì?

FPI là Executable Files - 1FPS Creator Intelligence Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Game Creators.

Kịch bản hoặc chương trình tạo ra với FPS Creator, một 3D first-person shooter (FPS) chương trình phát triển trò chơi; sử dụng cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhân vật trong trò chơi.

What is a FPI file?

Script or program created with FPS Creator, a 3D first-person shooter (FPS) game development program; used for developing the artificial intelligence (AI) for characters within the game.

Cách mở .FPI file

Để mở file .FPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPI do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • The Game Creators FPS Creator
  • The Game Creators FPS Creator

Chuyển đổi file .FPI

File .FPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *