FP4 File

? Cách mở file .FP4? Những phần mềm mở file .FP4 và sửa file lỗi. Convert N/A FP4 file sang định dạng khác.

.FP4 File Extension

   
File name FP4 File
File Type FileMaker Pro 4 Database
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FP4 là file gì?

FP4 là Database Files - FileMaker Pro 4 Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FileMaker.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi FileMaker Pro 4; lưu trữ dữ liệu trong một định dạng cơ sở dữ liệu FileMaker độc quyền; phiên bản 4.0 được phát triển bởi Công ty Cổ phần Claris, trong khi phiên bản 4.1 được phát hành bởi FileMaker, Inc

What is a FP4 file?

Database created by FileMaker Pro 4; stores data in a proprietary FileMaker database format; version 4.0 was developed by Claris Corporation, while version 4.1 was released by FileMaker, Inc.

Cách mở .FP4 file

Để mở file .FP4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FP4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FP4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FP4 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FP4

File .FP4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *