FPG File

? Cách mở file .FPG? Những phần mềm mở file .FPG và sửa file lỗi. Convert Binary FPG file sang định dạng khác.

.FPG File Extension

   
File name FPG File
File Type 1Fenix Graphics Collection File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .FPG là file gì?

FPG là Raster Image Files - 1Fenix Graphics Collection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Đồ họa tập tin được sử dụng bởi trình biên dịch và ngôn ngữ bao gồm Fenix, Div Games Studio, và Bennu; chứa một bộ sưu tập các tập tin đồ họa và các định dạng hỗ trợ hình ảnh như .PNG, .GIF, .JPG, và BMP.

What is a FPG file?

Graphics file used by compilers and languages including Fenix, Div Games Studio, and Bennu; contains a collection of graphics files and supports image formats such as .PNG, .GIF, .JPG, and .BMP.

Cách mở .FPG file

Để mở file .FPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPG do người dùng đóng góp.

  • Flamebird
  • Smart Fpg Editor
  • Smart Fpg Editor
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Premier
  • Greeting Card Factory Premier

Chuyển đổi file .FPG

File .FPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *