FFINDEX File

? Cách mở file .FFINDEX? Những phần mềm mở file .FFINDEX và sửa file lỗi. Convert N/A FFINDEX file sang định dạng khác.

.FFINDEX File Extension

   
File name FFINDEX File
File Type FFmpegSource2 Media Index
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FFINDEX là file gì?

FFINDEX là Data Files - FFmpegSource2 Media Index, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Index của keyframe / vị trí mẫu được tạo ra bởi FFmpegSource2, thư viện wrapper cho FFmpeg; chứa dữ liệu sử dụng cho việc tìm kiếm phương tiện truyền thông trong khi phát lại; tạo ra khi tập tin âm thanh hoặc video được mở ra nếu một chỉ số không tồn tại; cũng có thể được tạo ra bằng tay với chức năng FFindex.

What is a FFINDEX file?

Index of keyframe/sample positions created by FFmpegSource2, a wrapper library for FFmpeg; contains data used for seeking media during playback; created when audio or video files are opened if an index does not already exist; may also be created manually with the FFindex function.

Cách mở .FFINDEX file

Để mở file .FFINDEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFINDEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FFINDEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFINDEX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FFINDEX

File .FFINDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *