FCS File

? Cách mở file .FCS? Những phần mềm mở file .FCS và sửa file lỗi. Convert Binary FCS file sang định dạng khác.

.FCS File Extension

   
File name FCS File
File Type 1Flow Cytometry Standard File
Nhà phát triển ISAC
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .FCS là file gì?

FCS là Data Files - 1Flow Cytometry Standard File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ISAC.

tập tin dữ liệu tiêu chuẩn được sử dụng để viết và đọc dữ liệu thử nghiệm đếm tế bào dòng chảy; chứa một hoặc nhiều tập hợp dữ liệu, đó là một tập hợp các thông tin được tạo ra bởi một cytometer.

What is a FCS file?

Data file standard used for writing and reading flow cytometry experiment data; contains one or more data sets, which are a collection of information produced by a cytometer.

Cách mở .FCS file

Để mở file .FCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCS do người dùng đóng góp.

  • Verity Software House V-Comp
  • Foobar2000 RusXPack
  • Foobar2000 RusXPack
  • Foobar2000 XPack
  • Media Player Classic
  • Full Convert Enterprise Trial
  • Full Convert Enterprise Trial

Chuyển đổi file .FCS

File .FCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *