FCSTD1 File

? Cách mở file .FCSTD1? Những phần mềm mở file .FCSTD1 và sửa file lỗi. Convert N/A FCSTD1 file sang định dạng khác.

.FCSTD1 File Extension

   
File name FCSTD1 File
File Type FreeCAD Backup Document
Nhà phát triển FreeCAD
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FCSTD1 là file gì?

FCSTD1 là CAD Files - FreeCAD Backup Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FreeCAD.

tập tin một FCSTD1 là một bản sao lưu của một tập tin .FCSTD CAD tạo ra bởi FreeCAD, miễn phí, đa nền tảng ứng dụng thiết kế CAD. Nó chứa các tiết kiệm nhà nước của một tập tin FCSTD, trong đó bao gồm một 2D hoặc 3D thiết kế và hình học cho các thành phần. file FCSTD1 rất hữu ích để lưu một bản sao lưu của một tài liệu CAD trong trường hợp chương trình bị treo hoặc nhu cầu sử dụng để trở lại một trước tiết kiệm trạng thái của tài liệu.

What is a FCSTD1 file?

An FCSTD1 file is a backup of an .FCSTD CAD file created by FreeCAD, a free, cross-platform CAD design application. It contains the save state of an FCSTD file, which includes a 2D or 3D design and the geometry for the components. FCSTD1 files are helpful for saving a backup of a CAD document in case the program crashes or the user needs to revert to a previous save state of the document.

Cách mở .FCSTD1 file

Để mở file .FCSTD1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCSTD1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCSTD1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCSTD1 do người dùng đóng góp.

  • FreeCAD

Chuyển đổi file .FCSTD1

File .FCSTD1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *