FCT File

? Cách mở file .FCT? Những phần mềm mở file .FCT và sửa file lỗi. Convert Text FCT file sang định dạng khác.

.FCT File Extension

   
File name FCT File
File Type FolderClone Task List
Nhà phát triển Salty Brine Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FCT là file gì?

FCT là Data Files - FolderClone Task List, dưới định dạng Text được phát triển bởi Salty Brine Software.

Tập tin được tạo ra bởi FolderClone, một chương trình sử dụng để sao lưu, đồng bộ hóa và sao chép các tập tin; lưu một danh sách đồng bộ hoặc sao chép nhiệm vụ, mỗi trong số đó có thể chạy bằng tay hoặc trên cơ sở dự kiến.

What is a FCT file?

File created by FolderClone, a program used for backup, synchronization, and replication of files; saves a list of synchronization or replication tasks, each of which can run manually or on a scheduled basis.

Cách mở .FCT file

Để mở file .FCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCT do người dùng đóng góp.

  • Salty Brine FolderClone
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • FastCAD
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Silver

Chuyển đổi file .FCT

File .FCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *