FCW File

? Cách mở file .FCW? Những phần mềm mở file .FCW và sửa file lỗi. Convert N/A FCW file sang định dạng khác.

.FCW File Extension

   
File name FCW File
File Type FastCAD Windows Drawing
Nhà phát triển Evolution Computing
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (9 Bình chọn)

File .FCW là file gì?

FCW là CAD Files - FastCAD Windows Drawing, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Evolution Computing.

tập tin một FCW là một 2D hoặc 3D thiết kế tạo ra với FastCAD cho Windows, một mô hình 3D chuyên nghiệp và chương trình render. Nó có thể bao gồm đối tượng ba chiều với màu sắc hoặc lập bản đồ kết cấu.

What is a FCW file?

An FCW file is a 2D or 3D design created with FastCAD for Windows, a professional 3D modeling and rendering program. It may include three-dimensional objects with colors or texture mapping.

Cách mở .FCW file

Để mở file .FCW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCW do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • IMSI TurboCAD Pro
  • IMSI TurboCAD Pro
  • Media Player Classic
  • Launch CC3
  • View32
  • View32

Chuyển đổi file .FCW

File .FCW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *