FCZ File

? Cách mở file .FCZ? Những phần mềm mở file .FCZ và sửa file lỗi. Convert N/A FCZ file sang định dạng khác.

.FCZ File Extension

   
File name FCZ File
File Type Compressed Poser Face Pose File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .FCZ là file gì?

FCZ là 3D Image Files - Compressed Poser Face Pose File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Nén mặt tập tin dữ liệu tư thế sử dụng bởi Poser, một chương trình xây dựng mô hình nhân vật 3D; bao gồm kỹ xảo dữ liệu cho tư thế khuôn mặt, có thể được sử dụng để sửa đổi biểu thức nhân vật và âm vị.

What is a FCZ file?

Compressed face pose data file used by Poser, a 3D character modeling program; includes morphing data for facial poses, which may be used to modify character expressions and phonemes.

Cách mở .FCZ file

Để mở file .FCZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Adobe Captivate
  • Adobe Captivate
  • Poser Debut Application
  • Captivate
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FCZ

File .FCZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *