FDC File

? Cách mở file .FDC? Những phần mềm mở file .FDC và sửa file lỗi. Convert N/A FDC file sang định dạng khác.

.FDC File Extension

   
File name FDC File
File Type AutoCAD Field Catalog File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .FDC là file gì?

FDC là Settings Files - AutoCAD Field Catalog File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Định nghĩa tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một chương trình cho phép các kỹ sư và nhà thiết kế để tạo ra các bản vẽ 3D; chứa các định nghĩa cho các lĩnh vực ứng dụng; sử dụng để hiển thị thông tin trong giao diện người dùng AutoCAD.

What is a FDC file?

Definitions file used by AutoCAD, a program that allows engineers and designers to create 3D drawings; contains definitions for application fields; used for displaying information within the AutoCAD user interface.

Cách mở .FDC file

Để mở file .FDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDC do người dùng đóng góp.

  • Wireshark
  • Ethereal
  • Ethereal
  • Parallels Tools Center
  • Cadpac
  • Form Pilot Pro
  • Form Pilot Pro

Chuyển đổi file .FDC

File .FDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *