FDD File

? Cách mở file .FDD? Những phần mềm mở file .FDD và sửa file lỗi. Convert Binary FDD file sang định dạng khác.

.FDD File Extension

   
File name FDD File
File Type 1Parallels Desktop Floppy Disk Image File
Nhà phát triển Parallels
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .FDD là file gì?

FDD là Disk Image Files - 1Parallels Desktop Floppy Disk Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Parallels.

Tập tin được sử dụng bởi Parallels Desktop, một chương trình sử dụng để chạy Windows trên máy tính Mac; chứa một hình ảnh đĩa mềm cho phép người dùng tải đĩa mềm ảo mà không có một ổ đĩa mềm thực tế.

What is a FDD file?

File used by Parallels Desktop, a program used to run Windows on Mac computers; contains a floppy disk image that enables users to load virtual floppy disks without an actual floppy disk drive.

Cách mở .FDD file

Để mở file .FDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDD do người dùng đóng góp.

  • Parallels Desktop 15 for Mac
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Cadpac
  • WinEdt
  • Parallels Workstation
  • Parallels Workstation

Chuyển đổi file .FDD

File .FDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *