FDI File

? Cách mở file .FDI? Những phần mềm mở file .FDI và sửa file lỗi. Convert N/A FDI file sang định dạng khác.

.FDI File Extension

   
File name FDI File
File Type Amiga Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FDI là file gì?

FDI là Disk Image Files - Amiga Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

disk image của chương trình Amiga, chẳng hạn như một ứng dụng hoặc trò chơi video; lưu giữ một bản sao chính xác của đĩa Amiga hoàn chỉnh; có thể được nạp một chạy trên một máy tính với một giả lập Amiga.

What is a FDI file?

Disk image of an Amiga program, such as an application or video game; stores an exact copy of the complete Amiga disk; can be loaded an run on a PC with an Amiga emulator.

Cách mở .FDI file

Để mở file .FDI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDI do người dùng đóng góp.

  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • FlashDevelop for .NET
  • Media Player Classic
  • WinUAE
  • WinUAE

Chuyển đổi file .FDI

File .FDI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *