FDM File

? Cách mở file .FDM? Những phần mềm mở file .FDM và sửa file lỗi. Convert N/A FDM file sang định dạng khác.

.FDM File Extension

   
File name FDM File
File Type Exchange Forms Designer Form Message
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .FDM là file gì?

FDM là Data Files - Exchange Forms Designer Form Message, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

dạng điện tử được tạo ra với Microsoft Exchange Forms Designer, một ứng dụng phát triển hình thức; chứa các lĩnh vực đầu vào có thể được điền vào bởi người sử dụng; có thể được phân phối cho nhiều người dùng thông qua Microsoft Exchange Server.

What is a FDM file?

Electronic form created with Microsoft Exchange Forms Designer, a form development application; contains input fields that can be filled out by users; may be distributed to multiple users via Microsoft Exchange Server.

Cách mở .FDM file

Để mở file .FDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Exchange Forms Designer
  • FlashDevelop for .NET
  • FlashDevelop for .NET
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • Media Player Classic
  • Fugawi Moving Map Software for GPS Receivers
  • Fugawi Moving Map Software for GPS Receivers

Chuyển đổi file .FDM

File .FDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *