FDP File

? Cách mở file .FDP? Những phần mềm mở file .FDP và sửa file lỗi. Convert N/A FDP file sang định dạng khác.

.FDP File Extension

   
File name FDP File
File Type 1MySafe Encrypted Data
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .FDP là file gì?

FDP là Compressed Files - 1MySafe Encrypted Data, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin được mã hóa hoặc thư mục dùng để bảo vệ các tập tin quan trọng; chỉ có thể sử dụng xác thực nhận dạng vân tay

What is a FDP file?

Encrypted file or folder used to protect important files; only accessible using fingerprint reader authentication

Cách mở .FDP file

Để mở file .FDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDP do người dùng đóng góp.

  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET
  • FMOD Designer
  • FMOD Designer
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop for .NET
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer

Chuyển đổi file .FDP

File .FDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *