FDR File

? Cách mở file .FDR? Những phần mềm mở file .FDR và sửa file lỗi. Convert N/A FDR file sang định dạng khác.

.FDR File Extension

   
File name FDR File
File Type 1Windows Error Report File
Nhà phát triển Windows
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (8 Bình chọn)

File .FDR là file gì?

FDR là Misc Files - 1Windows Error Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Windows.

tập tin lỗi log được tạo ra bởi chương trình Microsoft như MSN hay các hệ điều hành Windows; lưu theo mặc định trong thư mục TEMP WINDOWS ; có thể được xem bằng một trình soạn thảo văn bản, nhưng được sử dụng chủ yếu để gỡ lỗi các mục đích và không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a FDR file?

Error log file generated by Microsoft programs such as MSN or the Windows operating system; saved by default in the WINDOWSTEMP directory; may be viewed with a text editor, but is used primarily for debugging purposes and is not meant to be opened manually.

Cách mở .FDR file

Để mở file .FDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDR do người dùng đóng góp.

  • Final Draft
  • Stitch&Sew
  • Stitch&Sew
  • Media Player Classic
  • FollettDigitalReader
  • FormFlow
  • FormFlow

Chuyển đổi file .FDR

File .FDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *