FDT File

? Cách mở file .FDT? Những phần mềm mở file .FDT và sửa file lỗi. Convert Binary FDT file sang định dạng khác.

.FDT File Extension

   
File name FDT File
File Type 1Final Draft 5-7 Template
Nhà phát triển Final Draft
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .FDT là file gì?

FDT là Text Files - 1Final Draft 5-7 Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Final Draft.

Mẫu tạo ra bởi Dự thảo cuối cùng, một ứng dụng sử dụng cho tác giả của kịch bản phim, truyền hình và sân khấu vở kịch; tiết kiệm các văn bản tài liệu mặc định và định dạng để tạo một tài liệu Dự thảo .FDX cuối cùng mới; cho phép nhiều kịch bản để áp dụng cấu trúc tương tự.

What is a FDT file?

Template created by Final Draft, an application used for authoring movie, television, and stage play scripts; saves the default document text and formatting for creating a new .FDX Final Draft document; allows multiple scripts to adopt the same structure.

Cách mở .FDT file

Để mở file .FDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDT do người dùng đóng góp.

  • Final Draft
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop for .NET
  • FLASH Development Toolkit
  • FLASH Development Toolkit

Chuyển đổi file .FDT

File .FDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *