FETCHMIRROR File

? Cách mở file .FETCHMIRROR? Những phần mềm mở file .FETCHMIRROR và sửa file lỗi. Convert N/A FETCHMIRROR file sang định dạng khác.

.FETCHMIRROR File Extension

   
File name FETCHMIRROR File
File Type Fetch Mirror Document
Nhà phát triển Fetch Softworks
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .FETCHMIRROR là file gì?

FETCHMIRROR là Settings Files - Fetch Mirror Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fetch Softworks.

tài liệu tải về gương tạo ra bởi Fetch, một khách hàng FTP cho OS X; cửa hàng cài đặt từ một cửa sổ Gương như đường dẫn, host, và người dùng địa phương và từ xa; cũng bao gồm việc có nên xóa các mục lạc tại đích.

What is a FETCHMIRROR file?

Mirror download document created by Fetch, an FTP client for OS X; stores settings from a Mirror window such as local and remote paths, hosts, and users; also includes whether to delete stray items at destination.

Cách mở .FETCHMIRROR file

Để mở file .FETCHMIRROR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FETCHMIRROR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FETCHMIRROR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FETCHMIRROR do người dùng đóng góp.

  • Fetch

Chuyển đổi file .FETCHMIRROR

File .FETCHMIRROR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *