FETCHSHORTCUTS File

? Cách mở file .FETCHSHORTCUTS? Những phần mềm mở file .FETCHSHORTCUTS và sửa file lỗi. Convert N/A FETCHSHORTCUTS file sang định dạng khác.

.FETCHSHORTCUTS File Extension

   
File name FETCHSHORTCUTS File
File Type Fetch Shortcut List FIle
Nhà phát triển Fetch Softworks
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FETCHSHORTCUTS là file gì?

FETCHSHORTCUTS là Data Files - Fetch Shortcut List FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fetch Softworks.

danh sách tập tin shortcut được tạo ra bởi Fetch, một khách hàng FTP cho OS X; chứa một nhóm các phím tắt được hiển thị trong cửa sổ "Fetch Shortcuts" để dễ dàng truy cập.

What is a FETCHSHORTCUTS file?

Shortcut list file created by Fetch, an FTP client for OS X; contains a group of shortcuts that are displayed in the "Fetch Shortcuts" window for easy access.

Cách mở .FETCHSHORTCUTS file

Để mở file .FETCHSHORTCUTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FETCHSHORTCUTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FETCHSHORTCUTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FETCHSHORTCUTS do người dùng đóng góp.

  • Fetch

Chuyển đổi file .FETCHSHORTCUTS

File .FETCHSHORTCUTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *