FEY File

? Cách mở file .FEY? Những phần mềm mở file .FEY và sửa file lỗi. Convert N/A FEY file sang định dạng khác.

.FEY File Extension

   
File name FEY File
File Type FCS Express Layout File
Nhà phát triển De Novo Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FEY là file gì?

FEY là Page Layout Files - FCS Express Layout File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi De Novo Software.

tập tin Một Fey chứa một bố trí của một hoặc nhiều trang được tạo ra bởi FCS Express, một chương trình sử dụng để phân tích dòng chảy và dữ liệu hình ảnh đếm tế bào .. Nó lưu trữ văn bản, âm mưu, đồ họa, và các thiết lập máy in.

What is a FEY file?

A FEY file contains a layout of one or more pages created by FCS Express, a program used to analyze flow and image cytometry data.. It stores text, plots, graphics, and printer settings.

Cách mở .FEY file

Để mở file .FEY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FEY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FEY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FEY do người dùng đóng góp.

  • De Novo Free FCS Express Reader
  • De Novo FCS Express
  • De Novo FCS Express

Chuyển đổi file .FEY

File .FEY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *