FF File

? Cách mở file .FF? Những phần mềm mở file .FF và sửa file lỗi. Convert Binary FF file sang định dạng khác.

.FF File Extension

   
File name FF File
File Type Call of Duty 4 Fast File
Nhà phát triển Activision
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (231 Bình chọn)

File .FF là file gì?

FF là Game Files - Call of Duty 4 Fast File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Activision.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Call of Duty (COD) first-person shooter trò chơi, bao gồm cả Call of Duty 4: Modern Warfare và Call of Duty: Black Ops; lưu dữ liệu trò chơi khác nhau mà được nạp trong gameplay.

What is a FF file?

Game data file used by Call of Duty (CoD) first-person shooter games, including Call of Duty 4: Modern Warfare and Call of Duty: Black Ops; saves various game data that are loaded during gameplay.

Cách mở .FF file

Để mở file .FF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FF do người dùng đóng góp.

  • Activision Call of Duty: Black Ops
  • Activision Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Activision Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Ferrovie Stato
  • Ferrovie Stato

Chuyển đổi file .FF

File .FF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *