FFD File

? Cách mở file .FFD? Những phần mềm mở file .FFD và sửa file lỗi. Convert N/A FFD file sang định dạng khác.

.FFD File Extension

   
File name FFD File
File Type 1FATE Saved Game
Nhà phát triển WildTangent
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .FFD là file gì?

FFD là Game Files - 1FATE Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WildTangent.

save game được tạo ra bởi FATE, một hành động WildTangent vai trò-chơi trò chơi; tiết kiệm tình trạng hiện thời của trận đấu, bao gồm các mặt hàng vật và thống kê; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a FFD file?

Saved game created by FATE, a WildTangent action role-playing game; saves the current state of play, including character items and statistics; used for saving and loading game progress.

Cách mở .FFD file

Để mở file .FFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ffDiaporama
  • ffDiaporama
  • Fortora Fresh Finance
  • Tax Forms Helper

Chuyển đổi file .FFD

File .FFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *