FFO File

? Cách mở file .FFO? Những phần mềm mở file .FFO và sửa file lỗi. Convert N/A FFO file sang định dạng khác.

.FFO File Extension

   
File name FFO File
File Type 1Find Fast Document Properties Cache
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FFO là file gì?

FFO là System Files - 1Find Fast Document Properties Cache, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cửa hàng thuộc tính của tài liệu tìm thấy cách sử dụng Microsoft Tìm nhanh; có thể bao gồm các thông tin như tác giả của tài liệu và tiêu đề; tạo ra sau khi thực hiện tìm kiếm Tìm nhanh.

What is a FFO file?

Stores properties of documents found using Microsoft Find Fast; may include information such as the document's author and title; generated after performing a Find Fast search.

Cách mở .FFO file

Để mở file .FFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .FFO

File .FFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *