FFU File

? Cách mở file .FFU? Những phần mềm mở file .FFU và sửa file lỗi. Convert N/A FFU file sang định dạng khác.

.FFU File Extension

   
File name FFU File
File Type Full Flash Update Image File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .FFU là file gì?

FFU là Misc Files - Full Flash Update Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Full Flash Cập nhật (FFU) định dạng hình ảnh được sử dụng bởi Microsoft để áp dụng một hình ảnh và phân vùng thông tin của Windows vào một ổ đĩa hoặc thẻ SD; chứa một hoặc nhiều gói cập nhật.

What is a FFU file?

Full Flash Update (FFU) image format used by Microsoft to apply a Windows image and partition information to a drive or SD card; contains one or more update packages.

Cách mở .FFU file

Để mở file .FFU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FFU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFU do người dùng đóng góp.

  • Windows Phone Software Recovery Tool

Chuyển đổi file .FFU

File .FFU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *