FFWP File

? Cách mở file .FFWP? Những phần mềm mở file .FFWP và sửa file lỗi. Convert N/A FFWP file sang định dạng khác.

.FFWP File Extension

   
File name FFWP File
File Type FormsForWeb Packet
Nhà phát triển Lucom
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .FFWP là file gì?

FFWP là Data Files - FormsForWeb Packet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lucom.

mẫu trực tuyến tạo ra với phần mềm Lucom FormsForWeb; bao gồm các lĩnh vực đầu vào có thể được điền vào bởi người sử dụng; thường được sử dụng như một phần của một ứng dụng Web.

What is a FFWP file?

Online form created with Lucom FormsForWeb software; includes input fields that can be filled in by user; typically used as part of a Web application.

Cách mở .FFWP file

Để mở file .FFWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FFWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFWP do người dùng đóng góp.

  • Lucom FormsForWeb Filler
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • FFXIVWindower Advanced

Chuyển đổi file .FFWP

File .FFWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *