FFX File

? Cách mở file .FFX? Những phần mềm mở file .FFX và sửa file lỗi. Convert Binary FFX file sang định dạng khác.

.FFX File Extension

   
File name FFX File
File Type 1After Effects Preset File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .FFX là file gì?

FFX là Settings Files - 1After Effects Preset File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tác dụng tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe After Effects, một chương trình chuyển động đồ họa sản xuất video; chứa cài đặt trước cho một hiệu ứng video, chẳng hạn như một phai hoặc cong vênh hiệu lực thi hành; sử dụng để tăng cường video trong biên tập và sản xuất quá trình.

What is a FFX file?

Effects file used by Adobe After Effects, a motion graphics video production program; contains presets for a video effect, such as a fade or warping effect; used for enhancing videos during the editing and production process.

Cách mở .FFX file

Để mở file .FFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFX do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe After Effects CC
  • Adobe After Effects CC
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .FFX

File .FFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *