FG File

? Cách mở file .FG? Những phần mềm mở file .FG và sửa file lỗi. Convert Binary FG file sang định dạng khác.

.FG File Extension

   
File name FG File
File Type FaceGen Project File
Nhà phát triển Singular Inversions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (19 Bình chọn)

File .FG là file gì?

FG là 3D Image Files - FaceGen Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Singular Inversions.

hồ sơ dự án tạo ra bởi FaceGen, một chương trình dùng để tạo ra những khuôn mặt người 3D; lưu trữ tất cả các thiết lập mặt tính năng, góc máy ảnh, và hình thái, mà là những biểu hiện như sợ hãi, giận dữ, và ghê tởm; thường được sử dụng để lưu trữ các thiết kế nhân vật trò chơi video.

What is a FG file?

Project file created by FaceGen, a program used to create 3D human faces; stores all facial feature settings, camera angles, and morphs, which are expressions such as fear, anger, and disgust; commonly used for storing video game character designs.

Cách mở .FG file

Để mở file .FG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FG do người dùng đóng góp.

  • Singular Inversions FaceGen Modeller
  • Kvisoft Flash Video Gallery
  • Kvisoft Flash Video Gallery
  • kvisoft Flash Photo Gallery

Chuyển đổi file .FG

File .FG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *