FG3 File

? Cách mở file .FG3? Những phần mềm mở file .FG3 và sửa file lỗi. Convert Binary FG3 file sang định dạng khác.

.FG3 File Extension

   
File name FG3 File
File Type FX Graph 3 File
Nhà phát triển Efofex Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FG3 là file gì?

FG3 là Data Files - FX Graph 3 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Efofex Software.

Tập tin được tạo ra bởi FX Graph 3, một chương trình sử dụng để làm lô và đồ thị toán học khác; cửa hàng biểu đồ tương tác và có thể bao gồm các biến thể điều chỉnh các thông số và gây ra các đồ thị được vẽ lại khi thay đổi.

What is a FG3 file?

File created by FX Graph 3, a program used for making plots and other mathematical graphs; stores an interactive graph and can include adjustable variables and parameters that cause the graph to be redrawn when changed.

Cách mở .FG3 file

Để mở file .FG3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FG3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FG3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FG3 do người dùng đóng góp.

  • Efofex FX Graph
  • Validator Manager
  • Validator Manager

Chuyển đổi file .FG3

File .FG3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *