FID File

? Cách mở file .FID? Những phần mềm mở file .FID và sửa file lỗi. Convert N/A FID file sang định dạng khác.

.FID File Extension

   
File name FID File
File Type 1File Expander Engine Descriptions Database
Nhà phát triển Forensic Innovations
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .FID là file gì?

FID là Data Files - 1File Expander Engine Descriptions Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Forensic Innovations.

Cơ sở dữ liệu tham chiếu bởi File Expander, một tập tin và dữ liệu đối tượng chương trình phân tích; chứa các mô tả của các định dạng tập tin được hỗ trợ bởi File Expander; có tên là "FIEngine.fid" theo mặc định; cũng được sử dụng bởi các tập tin Investigator SDK.

What is a FID file?

Database referenced by File Expander, a file and data objects analysis program; contains descriptions of file formats supported by File Expander; named "FIEngine.fid" by default; also used by the File Investigator SDK.

Cách mở .FID file

Để mở file .FID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FID do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • Applian FLV and Media Player
  • Applian FLV and Media Player
  • RealPlayer (
  • KMPlayer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FID

File .FID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *