FIF File

? Cách mở file .FIF? Những phần mềm mở file .FIF và sửa file lỗi. Convert Binary FIF file sang định dạng khác.

.FIF File Extension

   
File name FIF File
File Type Fractal Image File
Nhà phát triển Interwoven Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .FIF là file gì?

FIF là Vector Image Files - Fractal Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Interwoven Systems.

định dạng tập tin đồ họa được phát triển bởi MediaBin, những người đã được mua lại bởi hệ thống AP; cửa hàng một hình ảnh với Fractals, đó là đồ họa nhỏ hơn có thể được lặp đi lặp lại trong một hình ảnh và thay đổi kích cỡ mà không làm mất chất lượng hình ảnh; sử dụng cho kết cấu điền hoặc các mẫu lặp lại khác; cũng dùng để tạo ra bản in độ phân giải cao.

What is a FIF file?

Graphics file format developed by MediaBin, who was acquired by Interwoven Systems; stores an image with fractals, which are smaller graphics that can be repeated within an image and resized without losing image quality; used for fill textures or other repeatable patterns; also used to create high-definition prints.

Cách mở .FIF file

Để mở file .FIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FIF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop with Genuine Fractals plug-in
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .FIF

File .FIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *