FIG File

? Cách mở file .FIG? Những phần mềm mở file .FIG và sửa file lỗi. Convert N/A FIG file sang định dạng khác.

.FIG File Extension

   
File name FIG File
File Type 1Xfig Drawing
Nhà phát triển Xfig
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .FIG là file gì?

FIG là Vector Image Files - 1Xfig Drawing, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xfig.

Dòng vẽ được lưu trong định dạng Xfig; lưu như một hình ảnh vector có thể bao gồm dây chuyền, hình dạng, vòng cung, splines, mũi tên, và các đối tượng văn bản; cũng có thể bao gồm hình ảnh, màu sắc, và các mẫu.

What is a FIG file?

Line drawing saved in the Xfig format; stored as a vector image that may include lines, shapes, arcs, splines, arrows, and text objects; may also include images, colors, and patterns.

Cách mở .FIG file

Để mở file .FIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FIG do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • Snes9X SNES Emulator
  • Snes9X SNES Emulator
  • TransCAD
  • Parallels Tools Center
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .FIG

File .FIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *