FILA File

? Cách mở file .FILA? Những phần mềm mở file .FILA và sửa file lỗi. Convert Binary FILA file sang định dạng khác.

.FILA File Extension

   
File name FILA File
File Type Aleph One Replay File
Nhà phát triển Bungie Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FILA là file gì?

FILA là Game Files - Aleph One Replay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bungie Studios.

file video tạo ra bởi trò chơi được phát triển với các công cụ trò chơi Aleph Một FPS; chứa một bản ghi âm một phiên trò chơi; được sử dụng để chia sẻ kinh nghiệm trò chơi với những người khác.

What is a FILA file?

Video file created by games developed with the Aleph One FPS game engine; contains a recording of a game session; used for sharing game experiences with others.

Cách mở .FILA file

Để mở file .FILA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FILA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FILA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FILA do người dùng đóng góp.

  • Aleph One

Chuyển đổi file .FILA

File .FILA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *