FINGNET File

? Cách mở file .FINGNET? Những phần mềm mở file .FINGNET và sửa file lỗi. Convert N/A FINGNET file sang định dạng khác.

.FINGNET File Extension

   
File name FINGNET File
File Type Overlook Fing Saved Network File
Nhà phát triển Overlook
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FINGNET là file gì?

FINGNET là Data Files - Overlook Fing Saved Network File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Overlook.

Lưu tập tin mạng tạo ra và được sử dụng bởi fing, một bộ công cụ dùng để quét và phân tích mạng của người dùng; chứa thông tin về một mạng lưới như vị trí ISP và địa chỉ IP và MAC.

What is a FINGNET file?

Saved network file created and used by Fing, a toolkit used to scan and analyze a user's network; contains information about a network such as the ISP location and IP and MAC addresses.

Cách mở .FINGNET file

Để mở file .FINGNET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FINGNET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FINGNET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FINGNET do người dùng đóng góp.

  • Overlook Fing

Chuyển đổi file .FINGNET

File .FINGNET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *